FORGOT YOUR DETAILS?

Anunt cu privire la rezultatele proiectului cu titlul: ”Îmbunãtãtirea competitivitãtii economice prin diversificarea produselor oferite de PHOTO FUJI-STUDIO SRL”

  

SC PHOTO FUJI-STUDIO SRL, cu sediul în Baia Mare, Bd. Bucuresti, nr. 44, jud. Maramures, a finalizat activitãtile proiectului: “Îmbunãtãtirea competitivitãtii economice prin diversificarea produselor oferite de PHOTO FUJI-STUDIO SRL”,  cod SMIS 110047,       co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, în baza contractului de finantare încheiat cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, prin Agentia de Dezvoltare Regionalã Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar. 

Valoarea totalã a proiectului a fost de 3817230.29 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 2269767,93 lei, respectiv valoarea eligibilã nerambursabilã a contributiei europene (FEADR) de 1929302,74 lei, reprezentând 60,14% din valoarea totalã eligibilã aprobatã si valoarea eligibilã nerambursabilã din Bugetul de stat de 340465,19 lei, reprezentând 10,62% din valoarea totalã eligibilã aprobatã. Proiectul s-a finalizat în data de 28.02.2019.

Ca urmare a implementãrii proiectului, societatea a avut urmãtoarele rezultate:

- A achizitionat - 1 imprimantã de mari dimensiuni, 1 imprimantã lãcuire digitalã UV selectivã 2D/3D-IF, 1 software de gestiune si 3 echipamente pentru reciclat hârtia

         - A certificat - un sistem de management al calitãtii si al mediului certificat conform SR EN ISO 9001:2015 si SR EN ISO 14001:2015, un proces de tipãrire

- A participat la un târg international în calitate de expozant

- A tipãrit si afisat un panou temporar, un panou permanent, 4 plãcute metalice, 3 autocolante si a publicat douã anunturi intr-un ziar local

- A incheiat si finalizat douã contracte de servicii de consultantã si un contract de audit financiar extern

Obiectivul proiectului au constat în: diversificarea produselor realizate de societate prin realizarea de produse noi inovative, îmbunãtãtirea procesului de productie, cresterea gradului de recuperare si reciclare a deseurilor lucru care va duce la cresterea indicatorilor de performantã, a productivitãtii si competitivitãtii societãtii, pe termen mediu si lung

Impactul proiectului la nivel local a constat în:

- crearea de noi locuri de muncã pentru încã 3 persoane

- cresterea contributiei firmei la bugetul local (taxe si impozite)

- protejarea mediului înconjurãtor prin achizitia de echipamente care protejeazã mediul

TOP